Automator

Úvod do Automatoru

Úvod do Automatoru

Úvod do Automatoru Automator automatizuje úkoly pomocí jednoduchého rozhraní “táhni a pusť”, které umožňuje programovat velice jednoduše, takže to zvládne i úplný…