Inzerce na Českém Macu

Inzerce na Českém Macu

Inzertní prostor 

Portál Český Mac disponuje širokými možnostmi inzertního prostoru pro Váš obsah. K dispozici jsou kombinace postranního panelu (sidebaru), prostoru v článcích – před a po obsahu (Váš banner bude zobrazen napříč všemi příspěvky), prostoru nad patičkou a slideru na úvodní straně, který přináší nejvýznamnější způsob konverze. Pozice reklamního prostoru v postranním panelu se odvíjí od aktuálního stavu ostatních inzerentů. Vždy však obdržíte nejvyšší možnou pozici.

Po boku bannerové reklamy využijte potenciálu portálu Český Mac k publikaci Vašeho PR obsahu – recenzí či PR článků.

 • publikování dodané recenze či PR článku
 • sestavení recenze produktu či služby
 • sestavení PR článku

V případě zájmu o individuální způsob prezentace, inzertního obsahu nebo jakéhokoli dotazu nás prosím kontaktujte na richard.streit@ceskymac.cz

Provozovatel webu

Richard Streit
Gregorova 3
38411 Netolice
IČ: 88164781


Všeobecné podmínky inzerce na internetovém serveru www.ceskymac.cz:

 1. Inzerce se poskytuje umístěním reklamního obsahu inzerenta na server poskytovale inzertního prostoru po předem smluvenou dobu.
 2. Inzertním prostorem se rozumí server www.ceskymac.cz, jeho titulní strana a vybranné podstrany.
 3. Z inzertního prostoru jsou vyjmuty některé konkrétní podstrany (viz. seznam níže).
 4. Kalkulace ceny reklamní kampaně bude prováděna vždy dle aktuálního ceníku uvedeného výše a požadavků inzerenta.
 5. Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky od inzerenta, kterou doručí poskytovateli emailem.
 6. Poskytovatel doručí inzerentovi potvrzení o přijetí objednávky, termínu uvedení reklamního banneru a to včetně kalkulace ceny.
 7. Za uzavřený smluvní vztah se považuje výslovný souhlas inzerenta a poskytovatele s předmětnou kampaní a následné vystavení fakturace.
 8. Za včasné a bezchybné dodání podkladů poskytovateli je zodpovědný inzerent.
 9. Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí inzerent poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem začátku kampaně.
 10. Podklady ke změně v reklamní kampani musí inzerent poskytnou nejpozději jeden pracovní den před datem změny, jinak poskytovatel nezodpovídá za včasnou změnu.
 11. Přerušení reklamní kampaně je provedeno na základně písemného požadavku ze strany inzerenta. V případě přerušení reklamní kampaně během jejího trvání bude účtována dílčí cena pouze za dobu zobrazení reklamní kampaně na serveru poskytovatele.
 12. Součástí uzavření smluvního vztahu mezi inzerentem a poskytovatelem musí být vymezení přesného rozměru reklamního obsahu, délky trvaní reklamní kampaně a vymezení ceny, která je kalkulována vždy dle platného ceníku ke dni zahájení reklamní kampaně.
 13. Z reklamní kampaně jsou bez vyjímky vyloučeny následující druhy reklam:

Erotická reklama – odkazující na erotické služby či produkty prostřednictvím internetu i mimo něj.

Klamavá reklama – jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí uživatele v omyl. Jedná se především o bannery ztvárněné systémovými hláškami, výherními bannery apod.


Práva poskytovatele:

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci odkazující či zobrazující nevhodný obsah, který je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno poskytovatele.
 2. Poskytovatel si též vyhrazuje právo odmítnout inzerci bez uvedení důvodu. Inzerci na serveru poskytovatele není možno právně či jinak vymáhat.
 3. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odmítnout inzerci od inzerenta, který dluží za dříve zvěřejněnou inzerci nebo se jeví nedůvěryhodně.

Práva inzerenta:

 1. Inzerent má právo na seznámení se s aktuálními statistikami návštěvnosti serveru poskytovatele k období před zahájením reklamní kampaně.
 2. Inzerent má právo odmítnout podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách inzerce, čímž nedojde k uzavření smluvního vztahu a naplánování reklamní kampaně jako takové.

Všeobecné podmínky jsou platné ke dni 2.12.2018.

Korespondenční adresa

Richard Streit
Gregorova 3
384 11 Netolice


 

Close